U heeft bij ons het recht de koop te ontbinden zonder opgaaf van reden gedurende maar liefst 100 dagen nadat u of een door u aangewezen derde persoon het product heeft ontvangen. U kunt de koop ontbinden door ons binnen deze 100 dagen een mail te sturen met uw ordernummer en hetgeen u wilt retourneren. Dan pakken wij het verder op.

Speciaal voor u op maat / op kleur / op lengte gemaakte producten (o.a. raamdorpels, muurafdekkers, spekbanden, betonnen/Concreo tafels/tafelbladen, EPS bloembakken, Beton Ciré) kunt u na het plaatsen van uw bestelling niet meer annuleren, aanpassen, retourneren of om een teruggave van uw geld vragen. Dit is omdat wij uw bestelling direct verwerken en in productie nemen, nadat deze bij ons is binnengekomen.  
Dit is conform de Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.

Wij vragen je om voor het retourneren de volgende stappen te doorlopen:
- Stap 1: Zie voor het retouradres het label/de pakbon op de bestelling. Bij vragen kunt u ons bellen of mailen.
- Stap 2: U stuurt de order retour. Retourkosten zijn voor de klant. 
- Stap 3: Uw orderbedrag wordt teruggestort.

Zoals aangegeven dient u zelf uw retour te regelen zodat het bij ons terugkomt en zijn de retourkosten voor u als klant. Wij kunnen mogelijkerwijs ook een retour regelen, maar dit zal in overleg zijn.

Het geleverde dient in originele staat en originele verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk) retour gestuurd te worden. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 
De kosten van de retourzending zijn voor u als klant. Wij geven u het totale aankoopbedrag terug inclusief de standaard verzendkosten, kosten gebruikte betaalmiddel, etc. Als u voor de heenzending voor een duurdere verzendmethode heeft gekozen, dan onze standaard verzendmethode, dan krijgt u enkel het bedrag van de standaard verzendmethode terug. We geven het totale aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de herroeping terug. Dit geldt niet voor orders waarvan een gedeelte wordt geretourneerd. Indien u slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen wat het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Zie ook onze voorwaarden.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Stappen om iets te retourneren:
- Stap 1: Stuur ons een mail met uw ordernummer en het te retourneren product
- Stap 2: U krijgt instructies hoe u het kunt retourneren. Retourkosten zijn voor uw rekening
- Stap 3: Uw orderbedrag wordt teruggestort

Je kan ook zonder voorafgaande mededeling de producten binnen 100 dagen na ontvangst terugsturen, als je daarbij maar een mededeling voegt waaruit jouw wens tot herroeping blijkt.

Speciaal voor u op maat / op kleur / op lengte gemaakte producten (o.a. raamdorpels, muurafdekkers, spekbanden, betonnen/Concreo tafels/tafelbladen, EPS bloembakken, Beton Ciré) kunt u na het plaatsen van uw bestelling niet meer annuleren, aanpassen, retourneren of om een teruggave van uw geld vragen. Dit is omdat wij uw bestelling direct verwerken en in productie nemen, nadat deze bij ons is binnengekomen.  
Dit is conform de Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.

Als zakelijke klant is het helaas niet mogelijk om je bestelling te annuleren.

Je kunt je bestelling retour sturen naar:

Sierbeton Online

Darwinstraat 9E

6718XR EDE