De vele toepassingen van betonblokken

Betonblokken komen in veel verschillende situaties van pas. Zo worden betonblokken vooral ingezet als wegversperring, maar ook om de veiligheid te vergroten. Deze kunnen allerlei verschillende vormen en maten hebben. Met betonblokken kun je gemakkelijk aangeven waar iemand niet of juist wel mag komen. We bespreken hier een aantal veel voorkomende betonblokken.

Jumboblokken - Een type betonblok

Jumboblokken, ook wel varkensruggen genoemd, staan vooral bekend als wegversperring. Deze worden bijvoorbeeld voor een weg geplaatst waar auto’s niet in mogen rijden. Ook zie je deze vaak rondom nieuwbouwwijken in aanleg, om te voorkomen dat er al verkeer doorheen gaat rijden voordat de wegen af zijn. Verder kunnen jumboblokken ook worden ingezet als inbraakpreventie van winkels en showrooms, door ze voor glazen etalages te plaatsen.

Functies van schrikblokken

Naast jumboblokken zijn er ook schrikblokken. Deze hebben een wat hoekigere vorm en worden vaak gebruikt in het verkeer. Deze schrikblokken zorgen dan voor structuur in het verkeer, om de situatie veiliger te maken. Schrikblokken zorgen er vooral voor dat bestuurders vaart minderen en de verkeerssituatie goed in de gaten houden. Zo worden schrikblokken bijvoorbeeld rondom een bocht geplaatst. Daarnaast kunnen schrikblokken ook worden gebruikt om parkeervakken te realiseren. Zo kunnen schrikblokken achter een parkeervak worden geplaatst, om te voorkomen dat automobilisten te ver doorrijden, bijvoorbeeld wanneer er een voetpad achter de parkeervakken is.

Maak een inrit met betonblokken

Bovendien worden betonblokken gebruikt worden om een inrit te realiseren. Hiervoor zijn er inritblokken en invalideblokken. Deze betonblokken lopen schuin af, waardoor je met een voertuig gemakkelijk van een verhoging de straat op kunt rijden. Zo worden deze gebruikt achter opritten en bij inritten van bijvoorbeeld een woonerf. De buitenste twee blokken hebben een verhoogde rand, zodat deze goed aansluit op de stoep. Tussen deze twee blokken kunnen er verschillende aantallen invalidenblokken geplaatst worden, zo kan de inrit zo breed gemaakt worden als nodig.

Inspiratie nodig?

Bekijk ook onze lookbooks voor inspiratie en toepassing van producten in huis, interieur, tuin, hotel, restaurant of kantoor.